Legislație

Legislaţia care reglementează desfăşurarea activităţii de arhivă la nivelul tuturor creatorilor şi deţinătorilor de documente este:
– Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 (modificată şi completată prin Legea nr. 358/2002, respectiv prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 39/2006 transformată în Legea 474/2006);
– Legea nr. 138 din 2013 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16 din 1996;
– Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente (aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996);
– Normativ privind depozitele de arhivă (Normativ privind caracteristicile tehnico-funcţionale ale spaţiilor şi echipamentelor de depozitare şi conservare a arhivelor aflate în administrarea creatorilor publici şi privaţi de arhivă);
– Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică;
– Normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică (Ordin MCSI nr. 493/2009).

Alte documente de interes în domeniu:
– Codul deontologic al arhivistului, publicat în Revista arhivelor nr. 2/1997;