Servicii


Conform Legii Arhivelor Naționale Nr. 16/1996, completate cu Legea Nr. 138/2013, înainte de predarea la arhivă, documentele trebuie să fie legate și inventariate. Arhiva prelucrată într-un mod corespunzător asigură consistența datelor dumneavoastră de afaceri și înseamnă economie de timp atunci când este căutat un document.- aceasta informative apare la inceputul paginii.

 

Distrugere confidențială


Păstrează intacte informațiile sensibile pentru companie.
Distrugerea confidențială a documentelor care au ieșit din uz oprește accesul neautorizat la informațiile vitale companiei dumneavoastră.
După primirea solicitării de distrugere confidențială, personalul nostru se deplasează la sediul dumneavoastră, preia documentele și le transportă în siguranță la locul de distrugere. Un reprezentant al Beneficiarului va supraveghea activitatea pe tot parcursul operațiunilor de încărcare, transport și distrugere efectivă a documentelor.